URBANIZMUS

Súčasťou portfólia služieb MEANDER, štúdia architektúry je aj tvorba urbanistických projektov. Predmetom urbanistických prác je vypracovanie urbanistických štúdií priemyselných zón, obytných zón, mestských a miestnych častí a rekreačných zón.

Pri návrhu urbanistickej zóny vychádzame zásadne z miestnych pomerov, snažíme sa v maximálnej miere individualizovať jednotlivé lokality a vystihnúť ich originálne špecifiká. Pri spracovaní ďalších stupňov projektov spolupracujeme z oprávnenými obstarávateľmi.

 

VÝBER Z NAŠICH PROJEKTOV:

júl
2015

Radová zástavba

Kamenec - Štiavnička, 034 01 Ružomberok

Čítať ďalej...

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás