Školská ul. č. 471, 034 95 Likavka, okres Ružomberok

Predmetom vypracovanej projektovej dokumentácie je stavebná úprava a prístavba rodinného domu umiestneného v obci Likavka. Zmena dispozičného riešenia spočíva v rozšírení priestoru smerom na sever o jeden modulový rozmer.

Navrhovaná stavebná úprava a prístavba nemení existujúce urbanistické riešenie objektu. Navrhovaná prístavba je realizovaná na západnej dvorovej časti pozemku bez vplyvu na uličnú časť objektu. V priestore medzi susedným objektom je umiestnené kryté státie Navrhované stavebné riešenie počíta s vybudovaním nového vstupu do objektu rodinného domu.

Na vizualizáciách uvádzame niekoľko možných variánt realizácie prístavby a úpravy.

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás