Projekty

MEANDER, štúdio architektúry založil v roku 1998 Mgr. art. Ivan Hrčka. Od svojho vzniku sa štúdio venuje navrhovaniu architektonických, urbanistických a dizajnových riešení na objednávku jednotlivcov ako aj subjektov súkromného a verejného sektora.

Vznikajú s ohľadom na požiadavky a potreby klienta, s dôrazom na funkčnosť, v súlade s aktuálnymi technologickými a materiálovými trendami a vždy so zreteľom na umeleckú hodnotu navrhovaného diela.

Architektonický ateliér MEANDER je zameraný na vypracovávanie komplexnej projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa nielen architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ale aj všetku ostatnú dokumentáciu, ktorú si objekt vyžaduje (napr. dokumentáciu pre pamiatkový ústav).

Naše portfólio služieb zahŕňa návrhy projektov na:

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala - kontaktujte nás!

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás