Obnova pamiatkových objektov

V oblasti obnovy pamiatkových objektov spracovávame podklady pre komunikáciu s pamiatkovým úradom. Po odsúhlasení návrhu obnovy vypracovávame požadovanú dokumentáciu s následným odkonzultovaním na pamiatkovom úrade.

Po odsúhlasení projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby zabezpečujeme dôsledný autorský a stavebný dozor nad realizáciou stavby.

 

Výber z našich projektov:

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás