Interiéry

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh dispozičného riešenia s presným usporiadaním nábytku a zariadenia interiéru. Dokumentácia je spracovaná formou pôdorysného riešenia, pohľady a vizualizácie. Po odsúhlasení architektonickej štúdie interiéru sa vypracuje dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Súčasťou dokumentácie sú kladačské výkresy položenia dlažby a obkladov, výkresy pre umiestnenia svietidiel a elektroinštalácií, zdravotechniky.  Farebné riešenie úpravy stien a stropov je spracované v pohľadoch s určením druhu povrchu s presnou výmerou jednotlivých plôch.

Samozrejmou súčasťou sú výkresy stolárskych výrobkov, vstavaných skríň, kuchynských liniek, rôznych atypických prvkov – schodiská, zábradlia, deliace steny, a pod..

 

Výber z našich projektov:

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás