Ružomberok – Vlkolínec 034 11

V murovanom objekte sýpky boli umiestnené hygienické zariadenie pre návštevníkov Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec – verejné WC. Navrhovaný zámer obnovy spočíva v redukcii existujúceho rozsahu hygienického zariadenia situovaného v objekte, v obnove pôvodnej kamennej klenby, osadení nového dreveného trámového stropu a sprístupnení novovzniknutého priestoru pod klenbou.

Dôvodom navrhovaných zmien zo strany Mesta Ružomberok je potreba rozšírenia expozičných priestorov na území Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec pre tematickú expozíciu.

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás