Baničné č. 8, 034 01 Ružomberok

Predmetom vypracovanej dokumentácie je zameranie existujúceho objektu bytového domu na účely predaja a kúpy bytu a nebytových priestorov. Objekt bol postavený v polovici 20. storočia cca v roku 1946. Jedná sa o typickú stavbu bytového domu daného obdobia s prvkami klasického modernizmu.

Navrhované riešenie spočíva v začlenení nebytového priestoru v podkroví nad bytom v druhom nadzemnom podlaží na severnej strane domu k bytu. Vstavba bytu v podkroví spočíva vo vytvorení dvoch izieb na južnej strane, stredná časť bude otvorená s bytom na poschodí, bude tam umiestnené schodisko a galéria, na severnej strane fasády bude umiestnený vikier s plochou strechou a terasa.

MEANDER, štúdio architektúry

MEANDER, štúdio architektúry vzniklo v roku 1998 v Ružomberku a od svojho vzniku sa venuje návrhom architektonických riešení rodinných domov, polyfunkčných a pamiatkových objektov. Portfólio služieb štúdia zahŕňa aj návrh interiérových riešení bytových i nebytových priestorov a dizajnových riešení objektov a pradmetov. 

Zakladateľom štúdia MEANDER je Mgr. art. Ivan Hrčka, architekt, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, v odbore architektúra, ktorého znalosti, odborné skúsenosti a prax predurčuje k tomu, aby Vám vytvoril bývanie, či akýkoľvek architektonický objekt nielen podľa Vašich predstáv a potrieb, ale v súlade so súčasnými technologickými a dizajnérskymi trendami.

Kontaktujte nás

Navštívte nás